Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna przez telefon 

Od 23 marca do odwołania zostanie przywrócona praca punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która będzie się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmów telefonicznych.

Bez zmian pozostaje telefoniczne umawianie terminów porad. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 33/497-15-72

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Bielsku-Białej w 2020 roku

 

          Wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w pięciu punktach  rozmieszczonych na terenie Bielska-Białej, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach. Zarówno nieodpłatna pomoc prawna, jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub doradcy świadczącego pomoc w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza punktem (w miejscu zamieszkania) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIEODPŁATNĄ MEDIACJĘ.

UWAGA

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (mediacja) odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem  33/ 4971572 lub za pośrednictwem strony internetowej www.um.bielsko.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Zarezerwuj termin wizyty on-line

Lokalizacje

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH

Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a,

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki  900 – 1300
 • wtorki  900 - 1300
 • środy 1130 - 1530 
 • czwartki 800 - 1200 
 • piątki 800 - 1200

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ ADWOKATÓW

Bielsko-Biała, ul. Bratków 16

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki  830 – 1230 
 • wtorki 1500 - 1900
 • środy  830 – 1230
 • czwartki  800  - 1200
 • piątki  1500 -1900

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ ADWOKATÓW (A) I RADCÓW PRAWNYCH (RP)

Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki  1400 – 1800 (A)
 • wtorki 900 – 1300 (RP) 
 • środy  1400 – 1800 (RP) 
 • czwartki  1200  - 1600 (RP)
 • piątki  800 -1200 (A)

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ ŚLASKĄ FUNDACJĘ "BŁĘKITNY KRZYŻ"

Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki 1500-1900
 • wtorki 1300-1700
 • środy 1300-1700
 • czwartki  800-1200
 • piątki  1230-1630

Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki  830 – 1230 
 • wtorki  900 – 1300
 • środy  830 – 1230 
 • czwartki  1300 - 1700
 • piątki  830 – 1230

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ ŚLASKĄ FUNDACJĘ "BŁĘKITNY KRZYŻ"

Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • poniedziałki  800 - 1200
 • wtorki  830 - 1230
 • środy  800 - 1200
 • czwartki  800 - 1200
 • piątki  830 - 1230

Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 7

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • poniedziałki  900 - 1300
 • wtorki  1400 - 1800 
 • środy  900 - 1300 
 • czwartki  830 - 1230 
 • piątki  1400 - 1800

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_w_Miescie_Bielsko_Biala

  Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

  Poradnictwo_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem