Fundusze UE

Logo Unii Europejskiej

Bielsko-Biała od lat bardzo aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy europejskich, który w dużym stopniu wpływają na rozwój miasta. W tej materii Bielsko-Biała może się pochwalić sporymi osiągnięciami.

Okres programowania 2014 – 2020:

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej wspólnie z bielskimi szkołami realizuje projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+.

W ramach projektów uczniowie bielskich szkół zawodowych odbywają staże i praktyki zagraniczne, a nauczyciele doskonalą swoje umiejętności  językowe i metodyczne.  Informacje o programach edukacyjnych dofinasowanych ze środków unijnych, w których uczestniczą bielskie szkoły można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej tutaj.  

W obecnym okresie programowania Miasto Bielsko-Biała, jako lider subregionu południowego województwa śląskiego, pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego. Szczegóły są dostępne tutaj.

Okres programowania 2007 – 2013:

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Okres programowania 2004 – 2006:

Logo ZPORR i EFSFolder – fundusze Unii Europejskiej dla miasta Bielska-Białej