Fundusze UE

Logo Unii Europejskiej

Bielsko-Biała od lat bardzo aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy europejskich, który w dużym stopniu wpływają na rozwój miasta. W tej materii Bielsko-Biała może się pochwalić sporymi osiągnięciami.

 

Okres programowania 2021 - 2027

 

Okres programowania 2014 – 2020:

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Miejski Zarząd Oświaty, a następnie Centrum Usług Wspólnych w Bielsku- Białej wspólnie z bielskimi szkołami realizował i realizuje projekty edukacyjne w ramach programów COMENIUS, Leonardo da Vinci, Erasmus+, POWER. W ramach projektów uczniowie bielskich szkół zawodowych odbywają staże i praktyki zagraniczne, a nauczyciele doskonalą swoje umiejętności  językowe i metodyczne. Wykaz projektów, realizowanych przez bielskie szkoły w ramach programów edukacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych można znaleźć tutaj.  

Okres programowania 2007 – 2013:

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Okres programowania 2004 – 2006:

Logo ZPORR i EFS