Giełda nieruchomości

Giełda nieruchomości

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym stanowiącym pustostan, w którym znajduje się pięć lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 148,97 m2 oraz dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. użytkowej 44,17 m2.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, w którym znajduje się jedno pomieszczenie o pow. użytkowej 13,36 m2. Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, murowany, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek stanowi…

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze mieszkalnym, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 75,32 m2. Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, murowany, wzniesiony w…

Ww. działki stanowią teren niezabudowany, częściowo porośnięty trawą, częściowo zadrzewiony samosiejkami. Nieruchomości tworzą w terenie jedną wspólną całość w kształcie nieregularnego wielokąta. Teren płaski, równy.…

Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta, w rejonie ul. Bukowej, w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni użytkowanych jako ogródki działkowe.

Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana,…

Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta, przy ul. Bystrzańskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Partyzantów i Parkhotelu Vienna.

Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami. Na wycinkę drzew…

Nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta. Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica mieszczańska wybudowana w XIX wieku. Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne oraz piwnicę. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi…

Nieruchomość niezabudowana, położona w pośredniej strefie miasta przy ul. Ks. Mateusza Opolskiego, w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu, lekko nachylona w kierunku południowym, porośnięta trawa…

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi S1.

Działka o…

Nieruchomość położona w centralnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem ze strychem o łącznej pow. użytkowej 826,38 m2. Budynek…

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta, w strefie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, nieopodal osiedla mieszkaniowego przy ul. Wapiennej i placówek oświatowych. Przedmiotowa działka posiada regularny…

Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem o powierzchni całkowitej 1.984,63 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe…

Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta, przy ul. Sportowej, w obszarze zabudowy jednorodzinnej, w pobliżu budynek szkoły oraz droga ekspresowa S-1 - Aleje św. Jana Pawła II. W skład nieruchomości o łącznej pow. 631 m2 wchodzą: dz. 315/…

Działka stanowi niezabudowany teren o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie. Jest to częściowo nachylony w kierunku północnym, porośnięty samosiejkami obszar zieleni,…

Nieruchomość jest niezabudowana, płaska o niewielkim nachyleniu. Działki tworzą zwarty kompleks terenu o wydłużonym kształcie zbliżonym do prostokąta. Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Została…

Nieruchomość jest niezabudowana, płaska o niewielkim nachyleniu. Działki tworzą zwarty kompleks terenu o wydłużonym kształcie zbliżonym do prostokąta. Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Została wydana…

Działka 259/195 stanowi płaski, niezabudowany teren o kształcie regularnym, foremnym, trapezoidalnym, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie. Północna część działki jest częściowo utwardzona żwirem. Południowa część…

Działka 39/174 zabudowana jest parterowym budynkiem hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 722,60 m2. Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii uprzemysłowionej o konstrukcji żelbetowej…

W skład nieruchomości wchodzi dz. 728/29 o pow. 893 m2 oraz dz. 728/30 o pow. 533 m2.

Łączna cena nieruchomości w wys. 800.000,00 zł obejmuje cenę budynku w wys. 314.200,00 zł oraz cenę gruntu w łącznej wys. 485.800,00 zł, (w tym: cenę dz…

Budynek przy ul. Zdrojowej 6 to willa fabrykancka (willa Karla J. Bartelmussa) wybudowana w końcu XIX wieku (przed 1872 r.) wg projektu arch. Emanuela Rosta z Białej. Obiekt o unikalnej historycznej architekturze,…