Barometr Bielska-Białej

30 marca 2023 r.

Poniżej prezentujemy podsumowanie ankiety Barometr Bielska-Białej za rok 2022, której rezultaty przedstawiono w dwóch raportach:
 
― w pierwszym dla reprezentatywności wyników oddane głosy ograniczono do próby 500 dorosłych mieszkańców Bielska-Białej. Struktura próby jest tożsama ze strukturą dorosłych mieszkańców Miasta ze względu na wiek i płeć,
― w drugim wyniki przedstawiono dla wszystkich oddanych głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w ankiecie.

Wyniki dla próby 500 osób

Wyniki całość

30 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bielska-Białej,

zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie internetowej Barometr Bielska-Białej za rok 2022 oraz wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich w minionym 2022 roku. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.
Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych. Ankieta będzie dostępna do 5 marca br.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Barometr Bielska-Białej za rok 2022