Zmiana rodzaju pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • faktura za wykonaną usługę wystawiona przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zmian rodzaju pojazdu
  • zaświadczenie z wykonanego dodatkowego badania technicznego
  • dokument opisu zmian z uprawnionej stacji kontroli pojazdów

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpiecznia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłącenia składki za to ubezpieczenie (dotyczy pojazdów zarejestrowanych)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • bez opłaty

Opłata:

  • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
  • pozwolenie czasowe - 18,50 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Powyższy tryb nie ma zastosowanie do pojazdów, w których zmiana rodzaju następuje przed pierwszą rejestracją, a właściciel dysponuje wyciągiem z nowego świadectwa homologacji po zmianach lub decyzją zwalniającą (art. 66 ust. 4 pkt.6 lit.a)

W przypadku zgłoszenia zmiany rodzaju pojazdu wymagane jest również aktualne okresowe badanie techniczne pojazdu.

Podanie o dokonanie zmian