Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • kopia dowodu zbycia pojazdu

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o zbycie pojazdu