Obwieszczenia

WOOŚ.420.67.2022.AF1_.11-zabezzpieczenie przeciwpowodziowe.pdf

gazociag komorowice skoczow wymiana zasuw bielsko (spec gazowy) obwieszczenie o decyzji.pdf

Obwieszczenia 2023 r.

23.08.2023

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego nr 37/23/B-B z dn.24.07.2023 r.,znak:IFXV.7840.9.9.2023 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę pn.:Budowa przyłącza gazu wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w Czechowicach-Dziedzicach,Bielsku-Białej w związku z przyłączeniem do systemu dystrybucyjnego gazowego Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC-2"

gazociag czechowice bielsko (spec gazowy) obwieszczenie o odwolaniu od dec.pdf

23.08.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr.wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla inwestycji:Budowa gazociągu DN500,MOP 8,4 Mpa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Etap III od ZZU Komorowice do ZZU Wilamowice w celu wykonana wykopu kontrolnego

IFXIII.747.93-97.2023 obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

25.08.2023

 

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego nr 38/23/B-B z 24.07.2023 r.,znak:IFXV.7840.7840.9.10.2023 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu(…)i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji gazowej pomiarowej i budowę w jej miejsca gazociągu oraz na budowę nowej stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,realizowanego w ramach zadania:Przyłączenie PSG Sp. z o.o. w m.Podlesie k.Komorowic-opracowanie dokumentacji projetowej.

śuw.898.pdf

31.08.2023

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla inwestycji pn.:Budowa nowej stacji gazowej pomiarowej SP Bielsko-Biała II(..)wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę SP Bielsko-Biała II"

suw.915.pdf

19.10.2023

 

Obwieszczenie IFXV.7840.9.10.2023 o wydaniu przez GINB w Warszawie decyzji z 11.10.2023 r.,znak:DOR.7110.320.2023.INO utrzymujące w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Śląskiego z 24.07.2023 r. nr 38/23/B-B znak:IFXV.7840.9.10.2023 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:1.rozbiórkę stacji gazowej i budowę w jej miejsce gazociągu,2.budowę nowej stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,realizowanego w ramach zadania:Przyłączenie PSG Sp. z o.o. w m.Podlesie k.Komorowic-opracowanie dokumentacji projektowej.

śuw.1093.pdf

25.10.2023

 

Obwieszczenie o wydaniu przez GINB w Warszawie decyzji z 23.10.2023 r.,znak:DOR.7110.305.2023.JOO o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wojewody Śląskiego z 24.07.2023 r.,nr 37/23/B-B znak:IFXV.7840.9.9.2023 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przyłącza gazu w/c DN200 MOP 2,5 MPa wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej,w związku z przyłączeniem do systemu dystrybucyjnego gazowego Zakładu Wytwarzania B-B Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC-2.

wojewoda.1120.2023.pdf

09.11.2023 r.

Obwieszczenie z dnia 09.11.2023 r.,znak:IFXIII.747.23.2021,po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestrycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu(…)dla zadania pn.:Budowa nowej stacji gazowej pomiarowej SP Bielsko-Biała II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę SP Bielsko-Biała II.

wojewoda.śląski.pdf

25.04.2024 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Śląskiego nr 2/2017 znak IFXIII.747.1.2027 z dn.12.04.2017 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn:"Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim"w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

śuw.446.pdf

06/05/2024

Postanowienie sprawy z wniosku Gminy BB o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego tytułem odszkodowania za udział w prawie własności dz.nr 167/11,KW BB1B/00070239/2 przejętej przez Gminę BB.Sąd wzywa następców prawnych zm.Janiny i Jana Piczak do odbioru świadczenia

sr.476.pdf

05.06.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr.wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla inwestycji pn.:"Budowa gazociągu DN500 MOP 8,4 Mpa Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Etap Iva od ZZU Komorowice(bez ZZU)do Stare Bielsko-odc.3,5 km"

suw.586.pdf

 

11.06.2024

Dotyczy inwestycji terminalu regazyfikacyjnego - wykonanie badań geologicznych działek 283/1, 1578/3,1578/6,1433/27,1433/8,1428/11,505/69

 

IFXIII.747.32, 33, 34, 35, 36, 37.2024_obwieszczenie o wszczęciu postępowania ._2.pdf

11.06.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr.stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Śląskiego  nr 2/2017 znak IFXIII.747.1.2017 z dn.12.04.20217 r. o ustaleniu lokjalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania:"Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim"

suw.611.pdf