Barometr Bielska-Białej

28 lutego 2024 r.

Poniżej prezentujemy podsumowanie ankiety Barometr Bielska-Białej za rok 2023, której rezultaty przedstawiono w dwóch raportach:
 
― w pierwszym dla reprezentatywności wyników oddane głosy ograniczono do próby 500 dorosłych mieszkańców Bielska-Białej. Struktura próby jest tożsama ze strukturą dorosłych mieszkańców Miasta ze względu na wiek i płeć,
― w drugim wyniki przedstawiono dla wszystkich oddanych głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w ankiecie.

Wyniki dla próby 500 osób

Wyniki całość

 

15 stycznia 2024 r.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bielska-Białej,

zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie internetowej Barometr Bielska-Białej za rok 2023 oraz wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście, a także poziomie świadczonych usług miejskich w minionym 2023 roku. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta.

Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r. Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych. Ankieta będzie dostępna do 15 lutego br.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Barometr Bielska-Białej za rok 2023

 

30 marca 2023 r.

Poniżej prezentujemy podsumowanie ankiety Barometr Bielska-Białej za rok 2022, której rezultaty przedstawiono w dwóch raportach:
 
― w pierwszym dla reprezentatywności wyników oddane głosy ograniczono do próby 500 dorosłych mieszkańców Bielska-Białej. Struktura próby jest tożsama ze strukturą dorosłych mieszkańców Miasta ze względu na wiek i płeć,
― w drugim wyniki przedstawiono dla wszystkich oddanych głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w ankiecie.

Wyniki dla próby 500 osób

Wyniki całość