Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna:

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (tj. nie później niż 14 dni przed 31 marca każdego roku kalendarzowego).
Załączniki:

  • określenie dochodu na jednego członka rodziny (osoby fizyczne),
  • sprawozdanie finansowe za rok poprzedni.

Termin załatwienia sprawy:

do 31 marca bieżącego roku kalendarzowego.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności   WNIOSEK