Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna:

art. 73 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej
Załączniki:

  • Wniosek wraz z uzasadnieniem zmiany procentowej opłaty rocznej

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

WNIOSEK   POBIERZ