Interwencja w sprawie oświetlenia ulic, placów, parków i przejść podziemnych

Podstawa prawna

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059. ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia sprawy

usuwanie awarii w terminach umownych (pisemna odpowiedź do 30 dni)

Telefon kontaktowy

33 497 17 02

Data aktualizacji

12.03.2024 r.