Interwencja w sprawie oświetlenia ulic, placów, parków i przejść podziemnych

Podstawa prawna

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059. ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

na bieżąco maksimum 30 dni

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Wymagane dokumenty

wniosek lub interwencja