Interwencja w sprawie realizacji modernizacji dróg i współpracy z Miejskim Zarządem Dróg

Podstawa prawna

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie ginnym (Dz.U.2013.594 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

30 dni