Jak wypełnić deklarację? Nowe stawki, formularze deklaracji

krok 1: pobrać odpowiedni wzór deklaracji i zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłaty, a następnie wypełnić:

informacja, stawki opłaty oraz formularze do pobrania - kliknij tutaj

krok 2: załączyć do tzw. Pisma ogólnego na platformie SEKAP: SEKAP/Inne/Pismo ogólne - kliknij tutaj

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).