Jak wypełnić deklarację? Nowe stawki, formularze deklaracji

 

OBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI

1.   DEKLARACJA DGO-1 - składana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielolokalowym (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

 • Deklaracja DGO-1 (pdf) - pobierz
 • Deklaracje DGO-1 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna - excel) - pobierz
 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna - excel - uzupełniona o formuły i stawki) - pobierz

Zapotrzebowanie na pojemniki dla nieruchomości wielolokalowej oraz zabudowy szeregowej

 • Zapotrzebowanie na pojemniki (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (pdf) - pobierz

 2.   DEKLARACJA DGO-2 składana przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej (nieruchomości, na których znajduje się np.: biuro, hurtownia, zakład handlowy, usługowy, produkcyjny, targowisko, lokal gastronomiczny, gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub inna placówka noclegowa, przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa, urząd, instytucja, szpital, obiekt sportowy, cmentarz, dom w budowie, Rodzinny Ogród Działkowy).

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz

3.  DEKLARACJA DGO-3 - składana przez właścicieli domów jednorodzinnych służących wyłącznie do celów mieszkalnych

 • Deklaracje DGO-3 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego.

4.  DEKLARACJA DGO-4 - składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 • Deklaracja DGO-4 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-4 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego.

5. DEKLARACJA DGO-5 - składana przez właścicieli tzw. "nieruchomości mieszanych", czyli takich, które oprócz zamieszkiwania służą również innym celom

 • Deklaracja DGO-5 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-5 (wersja edytowalna - word) - pobierz

Zapotrzebowanie na pojemniki, w które zostanie wyposażona nieruchomość:

 • składane dla nieruchomości jednorodzinnej (wersja edytowalna - word)- pobierz
 • składane dla nieruchomości jednorodzinnej (pdf)- pobierz
 • składane dla nieruchomości wielolokalowej (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • składane dla nieruchomości wielolokalowej (pdf) - pobierz

 - informacja o pojemnikach własnościowych, w które zostanie wyposażona część niezamieszkała nieruchomości wielolokalowej:

 • składana dla części niezamieszkałej nieruchomości wielolokalowej, gromadzącej odpady odrębnie od części zamieszkałej - pobierz

6. Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierz

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁATY

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
 1-osobowe gospodarstwo domowe  28,00 zł
 2-osobowe gospodarstwo domowe  56,00 zł
 3-osobowe gospodarstwo domowe  84,00 zł
 4-osobowe gospodarstwo domowe  108,00 zł
 5-osobowe gospodarstwo domowe  112,00 zł
 6-osobowe gospodarstwo domowe  114,00 zł
 7 i więcej-osobowe gospodarstwo domowe  115,00 zł
  NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 Worek 60 l / Pojemnik 60 l  9,05 zł
 Worek 120 l / Pojemnik 120 l  18,10 zł
 Pojemnik 240 l  36,20 zł
 Pojemnik 1 100 l 165,90 zł
 Pojemnik 5 000 l  754,10 zł
 Pojemnik 7 000 l  1 055,80 zł
 Pojemnik 10 000 l 1 508,30 zł
NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁE, A CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁE
suma opłat obliczona odpowiednio dla części zamieszkałej i niezamieszkałej
CZĘŚĆ ZAMIESZKAŁA CZĘŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
 1-osobowe gospodarstwo domowe 28,00 zł  Worek 60 l / Pojemnik 60 l 3,15 zł
 2-osobowe gospodarstwo domowe 56,00 zł  Worek 120 l / Pojemnik 120 l 6,30 zł
 3-osobowe gospodarstwo domowe 84,00 zł  Pojemnik 240 l 12,60 zł
 4-osobowe gospodarstwo domowe 108,00 zł  Pojemnik 1 100 l 58,00 zł
 5-osobowe gospodarstwo domowe 112,00 zł  Pojemnik 5 000 l 264,00 zł
 6-osobowe gospodarstwo domowe 114,00 zł  Pojemnik 7 000 l 370,00 zł
 7 i więcej-osobowe gospodarstwo domowe 115,00 zł  Pojemnik 10 000 l 529,00 zł
NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
 Roczna ryczałtowa stawka opłaty 165,00 zł