„Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska–Białej” - projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku - Białej realizuje projekt pn. „Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska – Białej” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 2 sierpnia 2010 r. – 31 sierpnia 2011 r.
Wartość projektu: 1 959 735,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 709 868,79 zł.
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 6 października 2010 r.

Projekt zakłada podniesienie jakości i atrakcyjności oferty kształcenia w bielskich szkołach zawodowych i wspieranie działań wspomagających rozwój edukacyjny uczniów poprzez organizację bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych zajęć językowych i matematycznych. Ponadto projekt umożliwi podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach i kursach specjalistycznych (SEP, barmański, kelnerski, młodego gastronoma, CAD, kierowcy wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, spawania, architektury krajobrazu, kroju i szycia, pilotażu szybowcowego, uprawniający do pracy na promie pasażerskim). Założono również wzbogacenie bazy szkół  w nowoczesne pomoce dydaktyczne i środki przekazu, co zagwarantuje jego skuteczne wdrażanie.

W ramach projektu wsparcie uzyska 1235 uczniów z następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Ogrodniczych
 2. Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych
 3. Bielska Szkoła Przemysłowa
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych
 5. Zespół Szkół Elektronicznych
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 7. Bielska Szkoła Rzemiosła
 8. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
 9. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
 10. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych
 11. Zespół Szkół Budowlanych
Miejski Zarząd Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego