Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Przydatne linki

* Podana strona jest stroną producenta praw jazdy. Urząd Miejski w Bielsku-Białej nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na ww. stronie. W przypadku braku informacji o prawie jazdy po upływie 30 dni od złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny 33 4971 673 do 5

Numery kont do wpłat

Wpłaty z tyt. opłaty skarbowej można dokonać również na konto: 

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BANK PEKAO S.A. 
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Wpłaty np. za wydanie prawa jazdy, za rejestrację pojazdu, wymianę/wtórnik dowodu rejestracyjnego, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu* można dokonać również na konto: 

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

BANK PEKAO S.A.
65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 

* w przypadku wpłaty na konto należy podać tytuł wpłaty, np. nr VIN pojazdu oraz nazwisko,imię (nazwę podmiotu), adres zamieszkania (siedziby). 

Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w zakładce – jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Rejestracja, czasowa rejestracja, profesjonalna rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów, czasowe wycofanie pojazdów z ruchu
 • Zwrot dowodów rejestracyjnych (w tym w formie elektronicznej) zatrzymanych przez Policję oraz inne uprawnione organy,
 • Wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji pojazdów,
 • Wydawanie PKK,
 • Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 • Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • Ewidencja instruktorów i wykładowców,
 • Ewidencja diagnostów,
 • Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie szkoleń kandydatów na kierowców,
 • Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów,
 • Postępowanie z pojazdami usuniętymi z drogi w trybie z art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o Ruchu drogowym
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
Naczelnik wydziału mgr inż. Marek Stańco 126 33 4971 654 33 4971 790 komunikacja@um.bielsko.pl 
Zespół ds. rejestracji pojazdów

 

okienka nr 1 do 8, pokój 39

 

 

 
Informacja - rejestracja pojazdów

 

okienko nr 1

33 4971 670    
Zespół ds. Praw Jazdy   okienka nr 10 do 12 33 4971 673
33 4971 674
33 4971 675
33 4971 676

 

 
Zarządzanie ruchem na drogach   119 33 4971 655

33 4971 790

 
Obsługa kancelaryjna Wydziału   127 33 4971 654 33 4971 790 komunikacja@um.bielsko.pl
Zespół ds. ewidencji instruktorów, wykładowców i diagnostów oraz ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów   120 33 4971 653

 

osk@um.bielsko.pl
Zespół ds. pojazdów usuwanych z drogi   128 33 4971 652    
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6 parter - okienka 1-12, pokój 39, I piętro - pokój 119, 120, 127, 128
Godziny pracy
poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30, czwartek: 7.30 - 18.00, piątek: 7.30 - 13.00
Telefon
33 4971 670 - rejestracja pojazdów, 33 4971 673 do 6 - prawa jazdy, 33 4971 655 - zarządzanie ruchem na drogach, 33 4971 653 - ewidencja OSK i SKP, 33 4971 654 - obsługa kancelaryjna wydziału, 33 4971 652 - postępowanie z pojazdami usuniętymi z drogi
FAX
33 4971 790