Wydział Nieruchomości

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości w drodze przetargu
 • sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, realizacja roszczeń w trybie art. 209a ugn
 • darowizna na rzecz Skarbu Państwa i osób prawnych,
 • przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany wysokości kapitału spółek
 • wykupy i zamiany nieruchomości, przyjęcie darowizny,
 • pierwokupy z ustawy o gospodarce nieruchomościami i z tytułu wykonania egzekucji komorniczych,
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 • przejmowanie, przekazywanie i ewidencja mienia komunalnego i miasta na prawach powiatu,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie,
 • wypłata odszkodowań,
 • wydzierżawianie nieruchomości,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie,
 • obciążanie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebności)-nie dotyczy gminnych dróg wewnętrznych,
 • uzgadnianie wjazdów i wyjazdów na nieruchomości, czasowe zajęcie nieruchomości,
 • wydawanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu gruntów,
 • zwroty nieruchomości,
 • aktualizacja opłat i stawek czynszu dzierżawnego
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,
 • wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku i konopi włóknistych,
 • postępowanie w przypadku złego traktowania zwierząt gospodarskich,
 • poświadczenie oświadczeń dot.: pracy w gospodarstwie rolnym i powierzchni użytków rolnych,
 • sprawy związane ze spadkobraniem przymusowym,
 • ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu właściciela nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • sprawy związane z przekazaniem i przejęciem zarządu,
 • zmiana udziałów w nieruchomości.
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
 • opłata adiacencka
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
           
Naczelnik Wydziału Monika Kliś 203 33 4701 215   monika.klis@um.bielsko-biala.pl

 

Zastępcy Naczelnika Wydziału

 

Elżbieta Czaderna Richczajt

Wojciech Szmyd

302

203

33 4701 218

33 4701296

 

 

elżbieta.czaderna@um.bielsko-biala.pl

wojciech.szmyd@um.bielsko-biala.pl

Stanowisko d/s kancelaryjnych   202 33 4701216   nieruchomosci@um.bielsko-biala.pl
Zespół d/s komunalizacji nieruchomości  

305

33 4701 234

 

 
Zespół d/s użytkowania wieczystego i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności  


304

 

 

33 4701232

33 4701233

 

 

 
Stanowisko d/s przeprowadzania przetargów    213 33 4701 224    
Stanowisko d/s opłat adiacenckich  

305

33 4701 234

   
Zespół d/s sprzedaży budynków i lokali użytkowych  

 

206

 

33 4701 219

   
Zespół d/s sprzedaży lokali mieszkalnych   204

33 4701220

33 4701221

33 4701260

   
Zespół d/s rolnictwa   305 33 4701 234    
Zespół d/s regulacji stanu prawnego nieruchomości   306

33 4701235

33 4701236

   
Stanowisko d/s ewidencji mienia i obsługi finansowej   211

33 4701226

33 4701227

   
Zespół d/s nabywania nieruchomości   206 33 4701295    
Zespół d/s sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych  

213

 

304

33 4701230

33 4701291

33 4701231

33 4701232

33 4701233

   
Zespół d/s nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe   301

33 4701222

33 4701223

   
Zespół d/s dysponowania nieruchomościami gminnymi na rzecz osób fizycznych i prawnych, trwały zarząd   304

33 4701232

33 4701233

   
Zespół d/s wejść w teren oraz służebności   210

33 4701237

33 4701210

   
Zespół d/s dzierżaw nieruchomości   212

33 4701228

33 4701229

   
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 5 II i III piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4701 216