Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Naczelnik Wydziału

Paweł Niklewicz, 33/822 70 12, pawel.niklewicz@um.bielsko-biala.pl

Pracownicy

Anna Korczyńska, 33/822 70 11,                    anna.korczynska@um.bielsko-biala.pl
Izabela Szczerbik-Nowak, 33/822 70 11,      izabela.nowak@um.bielsko-biala.pl
Bogusława Budny, 33/822 70 11,                   boguslawa.budny@um.bielsko-biala.pl
Beata Pudełko 33822 70 11                            beata.pudelko@um.bielsko-biala.pl
Monika Król      33822 70 11                           monika.krol@um.bielsko-biala.pl
 

 

 

Strona RIT Subregion Południowy

Lokalizacja
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała
Godziny pracy
poniedziałek- piątek 7.30-11.30.
Telefon
33/822 70 11