Platforma współpracy biznesowej

5 maja 2020 r.

https://www.sasiedzisasiadom.pl/images/banner-description.jpg

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej uruchomiła Portal  internetowy: Sąsiedzi Sąsiadom – Wsparcie dla lokalnej społeczności. Portal ma na celu skomunikowanie podmiotów,  m.in. szpitali, przychodni, ośrodków pomocy oraz organizacji pozarządowych (NGO). Podmioty te mogą zgłaszać swoje potrzeby lub oferować pomoc, produkty, usługi  w danym zakresie. Portal ma być miejscem do bezpośredniej wymiany informacji (bez udziału RIHIP czy ARR). Kwestia zakresu czy zasad współpracy odbywa się bezpośrednio pomiędzy kontaktującymi się ze sobą podmiotami.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.sasiedzisasiadom.pl