IV KADENCJA 2002-2006

Rada Miejska IV kadencja 2002-2006
Rada Miejska Bielska Białej 2002-2006

Prezydium Rady Miejskiej

Jerzy Balon
Jerzy Balon
Wiesław Handzlik
Wiesław Handzlik
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy BALON od 19.11.2002 r.  do 20.05.2003 r.
Wiesław HANDZLIK od 16.12.2003 r.  do końca kadencji
   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Wiesław Handzlik od 19.11.2002 r.  do 16.12.2003 r.
Paweł Pajor od 19.11.2002 r.  do 28.09.2004 r.
Stanisław Ryszka od 28.11.2002 r.  do końca kadencji
Jerzy Balon  od 16.12.2003 r.  do końca kadencji
Michał Pinis od 16.11.2004 r.  do końca kadencji

Prezydent Miasta Bielska-Białej i Zastępcy Prezydenta Miasta

Jacek Krywult
Jacek Krywult
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Jacek KRYWULT Prezydent Miasta 19.11.2002 r. - 5.12.2006 r.
2. Zbigniew MICHNIOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta 21.11.2002 r. - 5.12.2006 r.
3. Waldemar JĘDRUSIŃSKI Zastępca Prezydenta Miasta 27.11.2002 r. - 5.12.2006 r.
4. Henryk JUSZCZYK Zastępca Prezydenta Miasta 21.11.2002 r. - 5.12.2006 r.

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Izabela KANIA Sekretarz Miasta 19.11.2002 r. - 19.12.2002 r.
2. Marian PILICHIEWICZ Sekretarz Miasta 20.12.2002 r. - 5.12.2006 r.
3. Anna ŁAKOMSKA Skarbnik Miasta 19.11.2002 r. - 5.12.2006 r.

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. BALON Jerzy
2. BATYCKI Ryszard
3. BEDNARSKI Leszek (rezygnacja z mandatu 26.01.2006)
4. CHODOROWSKI Ryszard
5. CHRZĄSZCZ Jan
6. DUBIEL Bogdan
7. HANDZLIK Wiesław
8. HECZKO Józef
9. HEJNY Ludwik (zm.2017)
10. JUSZCZYK Henryk (zrzeczenie się mandatu 5.12.2002 w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta)
11. KANIK Jan (objęcie mandatu 5.12.2002, zm.2010)
12. KOŁEK Edward
13. KOTKOWSKA Bożena
14. MOJŻYSZEK Kazimierz
15. NEHREBECKI Roman
16. NIKIEL Franciszek
17. NOWORYTA Stanisław
18. OKRZESIK Janusz
19. PAJOR Paweł
20. PIECUCH Stanisław
21. PINIS Michał
22. REDKOWSKA Barbara (objęcie mandatu 4.04.2006)
23. RYSZKA Stanisław
24. STERNICKI Artur
25. WAGNER Grzegorz
27. WIECZOREK Leszek
26. WYKRĘT Adam

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Janusz Okrzesik
2. Komisja Budżetu i Finansów Jan Chrząszcz
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Ludwik Hejny
4. Komisja Gospodarki Miejskiej Leszek Wieczorek
5. Komisja Ochrony Środowiska Artur Sternicki
6. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Ryszard Batycki
7. Komisja Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków Michał Pinis
8. Komisja Edukacji Edward Kołek
9. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Józef Heczko / Jan Kanik
10. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki Ryszard Chodorowski
11. Komisja Mieszkalnictwa Franciszek Nikiel
12. Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa w Mieście Stanisław Noworyta
13. Komisja Małej Przedsiębiorczości, Handlu i Usług Stanisław Piecuch

Wybory

Kolejna kadencja samorządu Bielska-Białej rozpoczęła się w nowych warunkach prawnych. Liczba radnych zmniejszyła się z 45 do 25, a prezydenta miasta po raz pierwszy wybierano w wyborach powszechnych. 
Wybory odbyły się 27 października. W głosowaniu do Rady Miejskiej Bielska-Białej poszczególne komitety uzyskały następujące wyniki: 

 1. KKW SLD-UP - 21,1 proc. głosów 
 2. KWW o Prawo Sprawiedliwość w B-B -12,3 proc. głosów
 3. KW Wspólnota Samorządowa Bielsko-Biała -11,4 proc. głosów
 4. KWW Razem Polsce - 9,8 proc. głosów
 5. KWW Jacka Krywulta - 8,3 proc. głosów
 6. KW LPR - 7,9 proc.
 7. KWW Unia dla Bielska-Białej - 6,6 proc.
 8. KWW Bielsko-Biała - Wspólny dom - 5,3 proc.
 9. KW Samoobrona RP - 5,2 proc.

Pozostałe komitety nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego. Głosów ważnych w wyborach do RM oddano 49.689.
Tego samego dnia wybraliśmy 7 przedstawicieli Podbeskidzia w Sejmiku Województwa Śląskiego. Powiaty bielski grodzki, bielski ziemski, cieszyński i żywiecki stanowiły okręg wyborczy nr I. W Katowicach reprezentowali nas:

 • z listy nr l - Rajmund Pollak - KW LPR 
 • z listy nr 2 - Antoni Wałeczek - KW Samoobrona RP
 • z listy nr 3 - Alfred Brudny, Karol Stasica, Marek Trombski - KKW SLD-UP 
 • z listy nr 9 – Jan Olbrycht - KWW Wspólnota Samorządowa Województwa Śląskiego
 • z listy nr 16 – Janusz Gałkowski - KKW PO-PiS  

Do rywalizacji o stanowisko prezydenta miasta stanęło aż 12 kandydatów, a do jego wyłonienia potrzebne były dwie tury. W pierwszej turze wyniki były następujące: 

 1. Antoni Kobielusz, KKW SLD-UP - 9906 głosów -19,2 proc.
 2. Jacek Krywult, KWW Jacka Krywulta - 7782 głosy - 15,1 proc.
 3. Zbigniew Wawak, KWW Razem Polsce - 7683 głosów - 14,9 proc.
 4. Bogdan Traczyk, KW Wspólnota Samorządowa - 6971 głosów - 13,5 proc.
 5. Adam Wolak, KWW Liga Polskich Rodzin - 4952 głosów - 9,6 proc.
 6. Dariusz Moskała, KWW Samoobrona RP 4256 głosów - 8,3 proc.
 7. Janusz Okrzesik, KWW Unia dla Bielska-Białej - 3757 głosów - 7,3 proc.
 8. Jan Chrząszcz, KWW o Prawo Sprawiedliwość w B-B - 3621 głosów - 7,0 proc.
 9. Ryszard Śliwiński, KWW Bielsko-Biała - Wspólny dom - 1428 głosów -2,8 proc.
 10. Roman Chomicki, KWW Obrona Polskiej Ziemi - 449 głosów - 0,9 proc.
 11. Jan Mucha, KWW Bezpartyjny Komitet Wyborczy - 403 głosy - 0,8 proc.
 12. Marek Nowotarski, KWW Stronnictwo Demokratyczne - 292 głosy - 0,6 proc. Łącznie oddano - 51.500 głosów. 

W tych okolicznościach potrzebna była dogrywka. 10 listopada ponad 66 proc. wyborców poparło Jacka Krywulta, niezależnego kandydata na prezydenta Bielska-Białej. Bielszczanie oddali na niego 24.719 głosów, na Antoniego Kobielusza z koalicji SLD-UP głosowało 12.667 osób. Frekwencja w II turze wyniosła 26,7 proc.. Krywult powrócił na stanowisko prezydenta Bielska-Białej po 21 latach - był prezydentem (wybranym przez Miejską Radę Narodową) od kwietnia 1981 do stycznia 1982 roku (odwołany z funkcji w stanie wojennym).

Pierwsza sesja 

19 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej. Obrady prowadziło aż trzech przewodniczących. Rozpoczął je ustępujący przewodniczący samorządu III kadencji Henryk Juszczyk, po zaprzysiężeniu, obradom przewodniczył radny senior Stanisław Ryszka, który ustąpił po przeprowadzeniu wyborów. 
Rada liczyła 25 radnych, wszyscy otrzymali nominacje od przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej i złożyli ślubowanie. Nominację otrzymał również prezydent Jacek Krywult. Po złożeniu przez niego uroczystego ślubowania insygnia władzy nad miastem przekazał mu ustępujący prezydent Bogdan Traczyk. Pierwszy raz prezydent miasta został wybrany przez mieszkańców w wyborach powszechnych. Sesja inaugurująca pracę prezydenta miasta oraz radnych IV kadencji przyciągnęła wyjątkowo dużą reprezentację parlamentarzystów z Podbeskidzia. 
W swoim pierwszym przemówieniu prezydent elekt Jacek Krywult powiedział: Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że wszystkie sprawy będą rozpatrywane i głosowania będą się odbywały ponad podziałami politycznymi, w interesie mieszkańców miasta. Ja zaś zapewniam, że wszystkie istotne sprawy będą szeroko konsultowane ze wszystkimi klubami radnych i ekspertami.
Po inauguracyjnym wystąpieniu prezydenta radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny Jan Chrząszcz w imieniu radnych prawicy zgłosił kandydaturę radnego Michała Pinisa, a Stanisław Noworyta w imieniu Klubu Radnych SLD - kandydaturę Jerzego Balona, wiceprzewodniczącego RM poprzedniej kadencji. 
Okazało się, że w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości - Jerzy Balon otrzymał 12 głosów, Michał Pinis 11, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Po przerwie nastąpiła druga tura głosowania. Klub Radnych SLD ponownie zgłosił kandydaturę Jerzego Balona, natomiast radny Józef Heczko zgłosił kandydaturę Jana Chrząszcza - kandydata PiS-u na prezydenta miasta i radnego wszystkich dotychczasowych kadencji. Tym razem głosowanie przyniosło rozstrzygnięcie. Przewodniczącym rady został Jerzy Balon, na którego zagłosowało 13 radnych; Jan Chrząszcz dostał 9 głosów, 3 głosy były wstrzymujące się.
W wyniku głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Wiesław Handzlik z Unii dla Bielska-Białej (14 głosów za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się) i Paweł Pajor ze Wspólnoty Samorządowej (13 głosów za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące się). 

Najważniejsze wydarzenia IV kadencji 

Samorządowcy czwartej kadencji stanęli przed wieloma wyzwaniami natury społecznej i gospodarczej. Dzięki różnorakim działaniom na terenie miasta zmniejszyła się stopa bezrobocia. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy został gruntownie zmodernizowany. Dokończono budowę obwodnicy zachodniej i rozpoczęto proces rewitalizacji Starówki. Odbudowano zwaloną kamienicę przy Rynku, a sam Rynek – dzięki gruntownej przebudowie infrastruktury podziemnej i nowej aranżacji płyty – znów stał się miejscem tętniącym życiem. 

Samorząd Bielska-Białej w IV kadencji coraz śmielej sięgał po unijne środki. Przy ich udziale wybudowano m.in. Inkubator Technologiczny, podjęto rozbudowę kanalizacji i przebudowę wielu ulic lokalnych, likwidując wąskie gardła komunikacyjne.  

W wyniku zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz na wniosek młodzieży szkół bielskich 15 kwietnia 2003 r. Rada Miejska powołała Młodzieżową Radę Miasta i nadała jej Statut. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się 13 czerwca 2003r.

W 2005 r. w związku z żałobą ogłoszoną po śmierci Jana Pawła II przerwano obrady Rady Miejskiej, a następnie odbyła się specjalna sesja poświecona jego osobie. Bielszczanie wpisywali się do księgi kondolencyjnej wystawionej w holu Ratusza. Papieża Polaka żegnano podczas wielotysięcznych manifestacji, nabożeństw i modlitw. 
Najwięcej radości wywołał pierwszy, od dawna wyczekiwany kryty basen, który powstał na os. Karpackim. Niedługo później krytą pływalnię otwarto na os. Złote Łany, a modernizacji doczekało się kąpielisko Panorama. 

Powstało 4,5 km ścieżek rowerowych i pierwsze boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Bratków. Po wielu latach starań udało się – z myślą o gruntownej przebudowie - zakupić stadion przy ulicy Rychlińskiego, a stadion przy ulicy Młyńskiej został całościowo zmodernizowany. 

Do Bielska-Białej przyjechało na wakacje 20 dzieci z Iraku, w którym przez blisko pół roku stacjonował 18. Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy.
W pamięci bielszczan zostało spotkanie pięściarskie reprezentacji Polski i Węgier, podczas którego uczczono urodziny bokserów - 65. Mariana Kasprzyka i 70. Zbigniewa Pietrzykowskiego. 

Rozbudowywano system monitoringu, samorząd zakupił nowe samochody dla policji oraz dofinansowywał działanie policji i straży pożarnej. 

Na pomoc najuboższym przeznaczono większe środki i rozbudowano system prac społecznie użytecznych. 

Do znanych i uznanych w Polsce i na świecie festiwali odbywających się w Bielsku-Białej dołączył Foto Art Festival. 

Również zwierzęta zostały zauważone. Przy ul. Reksia powstało schronisko dla zwierząt, którego zazdrości nam cała Polska, i szybko zostało okrzyknięte psim hotelem klasy S.

Galeria