VI KADENCJA 2010-2014

Rada Miejska VI kadencja 2010-2014
Rada Miejska Bielska Białej 2010-2014

Prezydium Rady Miejskiej

Ryszard Batycki
Ryszard Batycki
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Batycki od 21.11.2010 r.  do końca kadencji
   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Przemysław Drabek od 21.11.2010 r. do końca kadencji
Jarosław Klimaszewski od 21.11.2010 r. do końca kadencji

Prezydent Miasta Bielska-Białej i Zastępcy Prezydenta Miasta

Jacek Krywult
Jacek Krywult
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Jacek KRYWULT Prezydent Miasta 6.12.2010 r. - 9.12.2014 r.
2. Zbigniew MICHNIOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta 6.12.2010 r. - 30.09.2011 r. 5.10.2011 r. - 9.12.2014 r.
3. Waldemar JĘDRUSIŃSKI Zastępca Prezydenta Miasta 6.12.2010 r. - 9.12.2014 r.
4. Lubomir ZAWIERUCHA Zastępca Prezydenta Miasta 7.12.2010 r. - 9.12.2014 r.

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Grzegorz TOMASZCZYK Sekretarz Miasta 6.12.2010 r. - 9.12.2014 r.
2. Anna ŁAKOMSKA Skarbnik Miasta 6.12.2010 r. - 9.12.2014 r.

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. BALICKA Katarzyna
2. BATYCKI Ryszard
3. DRABEK Przemysław
4. DZIDA Jan
5. EDELMAN Irena (objęcie mandatu 6.12.2010)
6 GACEK Andrzej
7 GRUSZKA Renata
8 JAZOWY Krzysztof
9 JUSZCZYK Henryk (zrzeczenie się mandatu w związku z podjęciem pracy w Urzędzie Miejskim na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta)
10. KAMIŃSKI Przemysław
11. KLIMASZEWSKI Jarosław
12. KOCHOWSKI Piotr
13. KRUCZEK Antoni (objęcie mandatu 6.12.2010)
14. KRYWULT Jacek (zrzeczenie się mandatu w związku z wyborem na Prezydenta Miasta)
15. KRYWULT Marek
16. ŁOPATKA Józef
17. MATYJA Roman
18. MICHALSKI Krzysztof
19. NIKIEL Franciszek
20. PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota
21. PODOLSKI Marek
22. PUDA Grzegorz
23. RUŚNIAK Adam
24. STANISZEWSKA Grażyna
25. WIECZOREK Leszek
26. WOJTASIK Szczepan
27. WOLAK Adam

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Andrzej Gacek
2. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Roman Matyja
3. Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Franciszek Nikiel
4. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Marek Podolski
5. Komisja Edukacji i Kultury Jan Dzida
6. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Piotr Kochowski
7. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Jarosław Klimaszewski

Wybory

W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. wybraliśmy 25 radnych Bielska-Białej, prezydenta miasta i siedmioro radnych Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,64 proc. Prezydentem - z wynikiem 75,71 głosów - już w pierwszej turze został ponownie Jacek Krywult.
Spośród ubiegających się o urząd prezydenta kandydatka niezależna Grażyna Staniszewska zyskała 9,47 proc. głosów, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta - 8,84 proc. głosów, a kandydat Platformy Obywatelskiej Krzysztof Michalski - 5,99 proc. 

Jeśli chodzi o wybory do Rady Miejskiej, na wszystkie listy kandydatów we wszystkich pięciu okręgach wyborczych (i 98 komisjach obwodowych) oddano ogółem 61.956 głosów ważnych. Najwięcej mieszkańców, bo aż 20.738 (33,47 proc.) poparło Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta, który wprowadził do rady 11 radnych. 14.424 osoby (23,28 proc.) oddały głos na Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, który zyskał w nowej kadencji ośmiu radnych. Trzecie miejsce zdobył Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, który poparło 13.119 osób (21,17 proc. głosujących), co przełożyło się na pięć miejsc w radzie. Na Komitet Wyborczy Grażyny Staniszewskiej głosowało 6.819 osób (11,01 proc), radną tego komitetu została G. Staniszewska. Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczył jeszcze KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na który oddano 5.668 głosów (9,15 proc.), nie wystarczyło to jednak żadnemu z jego kandydatów na wejście do rady. Poniżej progu były natomiast wyniki komitetów wyborczych Polskiego Stronnictwa Ludowego (1104 głosów) i Związku Słowiańskiego (84 głosy).

Najwięcej głosów w wyborach do Rady Miejskiej zdobyli: Jacek Krywult (KWW JK) – 2116, Henryk Juszczyk (KWW JK) – 1887, Grzegorz Puda (PiS) – 1610, Krzysztof Michalski (KW PO) – 1487, Roman Matyja (PiS) – 1453, Jarosław Klimaszewski (KW PO) – 1340 głosów.

W sejmiku województwa śląskiego Bielsko-Białą w latach 2010-2014 reprezentowali Janusz Buzek i Lucyna Kręcichwost z PO. Z regionu do sejmiku weszli również: Andrzej Kamiński z PiS, Jan Kawulok z PiS, Andrzej Marszałek z SLD, Marian Ormaniec z PSL i Karol Węglarzy z PO.

Pierwsza sesja

2 grudnia odbyła się pierwsza, uroczysta sesja nowej Rady Miejskiej, podczas której 23 radnych odebrało zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyło ślubowanie. Tę część obrad - zgodne z przepisami - prowadził najstarszy wiekiem radny-senior Jan Dzida, który powiedział: - To wielkie wyróżnienie i dowód zaufania, jaki otrzymaliśmy. Z tym dowodem zaufania wiąże się też oczekiwanie tych, którzy nas wybrali, żeby dobrze ich reprezentować, żeby realizować zadania, które poprawią warunki funkcjonowania naszego miasta. Wierzę, że nowo wybrana rada będzie dobrze realizować swoje zadania, dobrze współpracować z prezydentem, że będzie spełniać rolę inspiratorską, podejmować nowe przedsięwzięcia, które będą zmierzały do tego, by miasto się rozwijało, a mieszkańcom żyło się lepiej.
Jan Dzida obrady prowadził aż do chwili, gdy radni wybrali przewodniczącego. Najliczniejszy Klub Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta zgłosił kandydaturę Ryszarda Batyckiego, który w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym. Za tą kandydaturą w tajnym głosowaniu oddano 14 głosów za i 9 przeciw. Ryszard Batycki zasiadł za stołem prezydialnym, by pokierować dalszymi obradami. Dziękując tym radnym, którzy obdarzyli go zaufaniem zaznaczył, że głosy sprzeciwu traktuje jako wyzwanie. - Myślę, że społeczeństwo Bielska-Białej w minionych wyborach jednoznacznie wyraziło, jaki styl gospodarzenia miastem i jakie kierunki jego rozwoju akceptuje. Chciałbym, by trwała kontynuacja rozpoczętych zadań, żeby rada pomagała prezydentowi w tym trudnym okresie. Chciałbym również, by wojen na górze nie przenosić na obszar samorządu. Proszę pana prezydenta i urzędników miejskich o twórczą, rzetelną pracę dla rozwoju miasta i lepszej przyszłości naszych mieszkańców w myśl hasła tylko zgoda buduje. Zamierzam tą drogą iść – powiedział Ryszard Batycki. Dokonano wyboru wiceprzewodniczących. Grupa radych PO zgłosiła Jarosława Klimaszewskiego, byłego szefa rady, a radni PiS zgłosili swego przedstawiciela - Przemysława Drabka. W tajnym głosowaniu J. Klimaszewski otrzymał 22 głosy za i 1 przeciw, P. Drabek -17 za, 4 przeciw i 2 głosy nieważne. Tym samym obaj radni zostali wiceprzewodniczącymi i zasiedli za stołem prezydialnym. Tego dnia jeszcze rada przegłosowała dwie uchwały w sprawie rezygnacji ze zdobytych w wyborach mandatów. Taką pisemną rezygnację złożył Jacek Krywult - w związku ze zwycięstwem w wyborach prezydenckich - i Henryk Juszczyk - ze względu na pełnienie funkcji pełnomocnika prezydenta miasta.

Druga sesja

6 grudnia odbyła się druga sesja tej kadencji. Najpierw podjęto uchwały w sprawie objęcia mandatów przez dwie osoby, które zastąpiły osoby rezygnujące z mandatów. Irena Edelman z okręgu wyborczego nr 4 zajęła miejsce Jacka Krywulta, Antoni Kruczek z okręgu nr 5 wszedł w skład rady w miejsce Henryka Juszczyka. Radni ci złożyli ślubowanie. W ten sposób rada VI kadencji osiągnęła pełny skład 25 osób.
Ślubowanie złożył również prezydent Jacek Krywult, który odebrał oficjalnie nominację powierzającą mu sprawowanie urzędu prezydenta Bielska-Białej na następne cztery lata. Prezydent poinformował, że w obecnej kadencji jego zastępcami będą: Waldemar Jędrusiński, Zbigniew Michniowski i Lubomir Zawierucha, który wcześniej był zastępcą dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Henryk Juszczyk będzie nadal pełnomocnikiem prezydenta miasta. 
Tego dnia w części roboczej rada wybrała ze swego grona przewodniczących siedmiu komisji problemowych. Uchwalono też składy osobowe wszystkich komisji, zgodnie z regulaminem, który przewiduje, że radny może zasiadać maksymalnie w trzech komisjach.

Najważniejsze wydarzenia VI kadencji

W trakcie VI kadencji Miejski Zakład Komunikacyjny powiększył swój tabor autobusowy. Wydano kolejną lokalną monetę - Białkę z wizerunkami Bolka i Lolka. Drużyna TS Podbeskidzie wywalczyła historyczny awans do ekstraklasy, zaś piłkarze halowi Rekordu zajęli trzecie miejsce w ekstraklasie futsalu. Otwarto nowoczesne, bogato wyposażone w różne urządzenia i atrakcje kąpielisko w Cygańskim Lesie.

Szczególnie dużo radości mieszkańcom sprawiło oddanie do użytku północno-wschodniej obwodnicy miasta, z dwoma pasami ruchu na każdej z jezdni i pasem awaryjnym. W ramach inwestycji powstały 3 nowe węzły: Rosta, Krakowska, Mikuszowice, a jeden węzeł – Komorowice– został wyremontowany i zmodernizowany.
Rada Miejska podjęła uchwałę o przejęciu przez miasto Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, prowadzonego dotąd przez powiat bielski. W efekcie tej decyzji BCO zostało połączone ze Szpitalem Ogólnym w jedną placówkę medyczną. Siedziba Domu Dziecka przy ul. Lompy została gruntownie odnowiona. 

Wybudowana w bielskiej szkole muzycznej sala koncertowa został nagrodzona w konkursie Budowa Roku 2010. W tej sali gościł prezydent RP Bronisław Komorowski, biorąc udział w spotkaniu pod hasłem 20-lecie samorządu a rozwój regionu Podbeskidzia.

W Wapienicy oddano do użytku zupełnie nową szkołę – siedzibę Gimnazjum nr 15 wraz z sala gimnastyczną. 

Po raz trzeci zorganizowano w Bielsku-Białej najważniejszą w Polsce imprezę lekkoatletyczną - Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce. Rada Miejska uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego Stadionu Miejskiego przy ul. Żywieckiej. 

Bielsko-Biała zajęło II miejsce w kategorii lokalna gospodarka energetyczna w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2012. 

W 2013 roku Bielsko-Biała zostało najładniej udekorowanym świątecznie miastem w Polsce, zwyciężając w konkursie Świeć się Energą. 

Miasto wzbogaciło się o nowy obiekt sportowo-rekreacyjny – ośrodek narciarski z wyciągiem kanapowym na stoku Dębowca. 

Z inicjatywy Rady Miejskiej rozpoczął się cykl spotkań na temat budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny magazyn Forbes umieścił miasto Bielsko-Biała na trzecim miejscu ośrodków najatrakcyjniejszych dla biznesu.

Na długo przed terminem oddano do użytku nowy most drogowy w ciągu ulic PCK i 1 maja oraz przebudowane skrzyżowania ul. Sempołowskiej i PCK oraz Broniewskiego i PCK, które usprawniły podróżowanie w tej części miasta. 

W 2014 roku nowym ordynariuszem bielsko-żywieckim został dotychczasowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie ks. prałat Roman Pindel.
7 kwietnia w sali sesyjnej Ratusza na wyjazdowym spotkaniu obradował Sejmik Województwa Śląskiego. Podczas 36.Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego goszczący w Bielsku-Białej prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę ułatwiającą budowę dróg rowerowych oraz wyznaczania szlaków turystycznych wzdłuż rzek oraz na wałach przeciwpowodziowych. 

Podczas 10. Festiwalu Miast Partnerskich „Poznajmy się” nasze miasto otrzymało od Rady Europy Honorową Flagę Europy. Na ulicach pojawiały się rowery BBbike – Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów w Bielsku-Białej. Z okazji 90. urodzin najsłynniejszej śpiewającej bielszczanki – Marii Koterbskiej w Teatrze Polskim odbył się uroczysty koncert jubileuszowy. 

Galeria