Projekty ze środków budżetu państwa

Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej

Przebudowa ulicy Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej

Rozbudowa ulicy Błatniej w Bielsku-Białej

Rozbudowa ulicy Falistej w Bielsku-Białej

Rozbudowa ulicy Złocistej w Bielsku-Białej od ul. Miłosnej do budynku nr 31

Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej

Budowa oraz wyposażenie przedszkola przy ul. Janowickiej/ul. J.Jasińskiego w Bielsku-Białej, wraz z przebudową skrzyżowania tych ulic

Przebudowa budynku przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Bielsku-Białej

Dostosowanie budynku Domu Kultury w Hałcnowie

Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej 

Rozbudowa ul. Pocztowej etap I w ramach zadania pn.:" Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej"

Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Krasińskiego 11

Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11

Rozbudowa Przedszkola miejskiego nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12

Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce wypoczynku i zabawy

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 39 przy ul. Mazańcowickiej 37 w Bielsku-Białej

Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż w Przedszkolu nr 37 przy ul. Jutrzenki 5 w Bielsku-Białej