Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008r.o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz.U. z z dnia 12 grudnia 2008r. Nr 220, poz. 1414)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zmianę imienia lub nazwiska
  • wypełniony wniosek
  • dowód osobisty 
  • oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągać na małoletnie dziecko, chyba, że rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka)
  • oświadczenie dziecka o zgodzie na zmianę nazwiska (jeżeli jest objęte wnioskiem i ukończyło 13 lat)

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłaty:

37 zł - zmiana imienia lub nazwiska

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria