Źródła finansowania rewitalizacji w latach 2014-2020

ŚRODKI UE

informacje szczegółowe
 
WSPARCIE MIASTA  W ZAKRESIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI

1. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zamian za wykonanie remontu elewacji:

Plik dzwiękowy

2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków Gminy Bielsko-Biała będących w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków)

  • Termin składania wniosków: do 30 października, na zadania realizowane w roku następnym.
  • Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej nr LXIII/2028/2006 z 10.10.2006 r. 
  • Forma: refundacja (po pozytywnym odbiorze wykonanych prac).
  • Szczegółowych informacji udziela: Miejski Konserwator Zabytków – tel.(33) 4971-554

Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej

Przykładowy druk wniosku do uchwały MKZ

Uchwala MKZ