Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt:

telefon 33 49 71 717,  33 49 71 522

Ostatnia aktualizacja:

30.12.2019

Pliki do pobrania:

Informacja

Oświadczenie