Pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, uwzględniające zbieranie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017r.  poz. 519 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 4971 512

Ostatnia aktualizacja

30.12.2019

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów

wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie

wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji