Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 717

Ostatnia aktualizacja

16.11.2020

Informacja