„Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej”

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby" 

„Zintegrowana Platforma obsługi Interesanta w Bielsku-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 19 grudnia 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.536.987,35 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 1.400.175.84 zł, dofinansowanie
ze środków EFRR: 1.190.149,46 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja projektu przebiegała w okresie 02.08.2012 r. – 03.12.2012 r.

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie liczby e-usług publicznych poprzez budowę zintegrowanej platformy obsługi interesanta w Bielsku-Białej.

W ramach projektu uruchomiono następujące usługi elektroniczne:

  • zintegrowane centrum obsługi interesanta,
  • komunikacja głosowa,
  • integracja komunikacji głosowej, faksowej z poczta elektroniczną,
  • system telekonferencyjny,
  • rejestracja rozmów telefonicznych.

Ponadto zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Dzięki nowemu sprzętowi stworzono jednolity system głosowy, umożliwiający bezpłatną komunikację głosową w ramach urzędu i jednostek podrzędnych.

Interesanci mają możliwość skorzystania z bezpłatnego oprogramowania pozwalającego
na połączenie z systemem obsługi interesanta ze strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej.

Cele ogólne projektu:

  • wdrożenie atrakcyjnej oferty e–usług,
  • poprawa komunikacji pomiędzy interesantami, UM w Bielsku-białej i jego jednostkami organizacyjnymi,
  • wzrost zainteresowania wykorzystaniem ICT przez mieszkańców i przedsiębiorców regionu, w tym interesantów administracji publicznej,
  • poprawa przepływu informacji pomiędzy interesantami, UM w Bielsku-Białej i jego jednostkami organizacyjnymi,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Zakłada się, że uatrakcyjnienie e-usług publicznych wpłynie na wzrost zainteresowania wykorzystaniem ICT przez mieszkańców, przedsiębiorców, w tym interesantów administracji publicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl