Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

Statut Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa zasady działania i tryb powoływania członków Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu uchwały oraz Statutem Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce „konsultacje społeczne”,
  • w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6, II piętro pok. 229 w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”.

Opinie i uwagi do projektu uchwały oraz Statutu Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 7.04.2015 r. do 24.04.2015 r.
w formie:

  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres politykaspol@um.bielsko.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
  2. pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej, Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
  3. osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w pok. 223

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Opinie i uwagi wniesione:

  • w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
  • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

 

Plik dźwiękowy

Formularz zgłoszenia uwag

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Raport z konsultacji społecznych podsumowanie