Utrata/kradzież tablic rejestracyjnych

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • zwrot tablicy (w przypadku utraty 1 sztuki)
 • dowód rejestracyjny
 • złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za skłądanie fałszywych zeznań (w przypadku gdy ich utrata nastąpiła w skutek zagubienia)
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty

Opłata:

 • za tablice rejestracyjne na samochód - 80,00 zł (2 szt. tablic)
 • za tablicę rejestracyjną na przyczepę - 40,00 zł
 • za tablicę motocyklową, ciągnikową - 40,00 zł
 • na motorower - 30,00 zł (1 szt. tablicy)
 • za tablice indywidualne samochodowe - 1000,00 zł (w przypadku nowego wyróżnika)
 • za tablicę indywidualną motocyklową - 500,00 zł (w przypadku nowego wyróżnika)

Za tablice zabytkowe:

 • samochodowe - 100,00 zł
 • motocyklowa - 50,00 zł
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 • nalepka kontrolna - 18,50 zł
 • pozwolenie czasowe – 18,50 zł

 Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego - 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wykaz opłat rejestracyjnych
Wniosek o wtórnik tablicy