Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

znak
canva

Ten problem da się rozwiązać!

Spożywanie alkoholu wiąże się z ryzykiem występowania szkód zdrowotnych, zwłaszcza jeśli jest on przyjmowany często, w dużych ilościach lub niewłaściwych okolicznościach. Wśród tych szkód na plan pierwszy wysuwa się zespół uzależnienia od alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest poważnym problemem społecznym. Dotknąć może nie tylko osoby nadużywające alkoholu lecz również ich bliskich, a często również środowisko lokalne. Uzależnienie może dotyczyć każdego bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Stąd też ważne, by wiedzieć, że można skutecznie pomóc osobom zbyt często sięgającym po alkohol i ich rodzinom. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej, powołana przez Prezydenta Miasta prowadzi postępowania, które mają na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej, a jeśli motywowanie nie przynosi rezultatu, kierowanie wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Jednocześnie, dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowy osób w niej pracujących, Komisja jest w stanie wskazać bliskim najlepszą drogę powrotu do życia bez alkoholu. 
Jeżeli uważasz, że Ty lub osoba w Twoim otoczeniu ma problem z alkoholem, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
Zrób pierwszy krok - on jest najważniejszy.
Z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu mogą wystąpić:

  • instytucje (np. MOPS, Policja, Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Prokuratura),
  • osoby fizyczne (np. rodzina, sąsiedzi).

Wniosek  i podpisaną przez wnioskodawcę Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  należy skierować na adres:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
plac Ratuszowy 6
43-300 Bielsko-Biała

Posiedzenia Komisji odbywają się:
w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 15.30 - 17.45
w pokoju 226 (II piętro) lub w sali nr 111 (I piętro)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • pod nr tel. 33 49 71 496,
  • w pokoju nr 226 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Dołączone pliki: