Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach

Podstawa prawna

art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej

Uwaga

Wydawanie zaświadczeń dotyczy przedsiębiorców, którzy figurowali w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz zakończyli działalność do dnia 30 czerwca 2011 r.

Opłaty

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie lub braku wpisu - 17 PLN

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni