1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

Zostaw 1,5% podatku za 2023 r. w Bielsku-Białej !

Zachęcamy Państwa do przekazania 1,5% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok zwiększają się środki finansowe, jakimi podatnicy obdarowują OPP – w 2023 r., z tytułu 1,5% podatku za 2022 r., 12,7 mln podatników przekazało na rzecz 9009 organizacji pożytku publicznego niebagatelną kwotę 1 530 430 295,58 zł.

Z satysfakcją należy odnotować, iż również na konta bielskich organizacji pożytku publicznego corocznie wpływa coraz większa suma, z tytułu 1,5%  za rok 2022 bielskie OPP otrzymały 54,7 mln zł.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach 1,5 % lokalne organizacje pozarządowe będą wspierać mieszkańców Naszego Miasta realizując zadania z zakresu działalności pożytku publicznego, a my możemy samodzielnie zadecydować na jaki cel przeznaczymy setną część naszego podatku. Mamy również możliwość weryfikacji, w jaki sposób środki pochodzące z 1,5% podatku zostaną wykorzystane przez daną organizację poprzez sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne umieszczane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. 

Pełną listę bielskich organizacji uprawnionych do pozyskania 1,5% podatku za 2023 r. znajdą Państwo w linku: https://bip.um.bielsko.pl/a,87414,organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-biala-uprawnione-do-otrzymania-.html

Przypominamy, że od 2019 nastąpiła zmiana w sposobie składania PIT-ów. Od 15 lutego 2019 r. została udostępniona usługa e-PIT. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z instrukcją,  jak krok po kroku przekazać swój 1% podatku dla organizacji: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit

Zwracamy uwagę, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje OPP, której w ubiegłym roku przekazaliśmy 1,5% podatku. 

Zachęcamy do pozostawienia 1,5% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego!

Jak przekazać 1,5% podatku - krótki film instruktażowy

Jak przekazać 1,5% podatku

1,5%