Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce wypoczynku i zabawy

Inwestycja jest realizowana przez Miasto Bielsko-Biała oraz Gminę Kozy, którą reprezentują Lasy Państwowe. Obejmuje modernizację historycznego, leśnego amfiteatru i polega na przebudowie widowni, sceny oraz zaplecza a także budowie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres prac:

- wykonanie murów oporowych,
- wykonanie placów,
- wykonanie widowni z siedziskami i sceny,
- wykonanie dwóch wiat rekreacyjnych,
- wykonanie drogi ppoż.

DOFINANSOWANIE: 280 989,18
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 869 245,48

Inwestycja w trakcie realizacji od 16.03.2020 r.