Organizacje Pozarządowe

Żyjemy w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Sprawą oczywistą jest więc, iż do skutecznego i efektywnego współdziałania nieodzowne stało się utrzymywanie bezpośredniego kontaktu oraz szybkiej i konkretnej wymiany informacji. Właśnie to było impulsem do powstania niniejszej strony.

Państwa działalność znacząco wpływa na rozwój Naszego Miasta i poprawę jakości życia jego mieszkańców. Rozumiemy to doskonale i dlatego od wielu lat staramy się wspierać podmioty „trzeciego sektora” w ich systematycznym i wszechstronnym rozwoju. To właśnie dzięki stale poszerzającej się współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w organizowanych corocznie plebiscytach i rankingach Bielsko-Biała zdobywa czołowe lokaty wyprzedzając często większe i bardziej znane od siebie miasta.

Wyrażamy nadzieję, że niniejszy serwis będzie otwartym forum wymiany informacji oraz prezentowania inicjatyw organizacji działających w Naszym Mieście. Powinien być on również pomocny w uzyskaniu źródłowych informacji na temat przepisów prawa, o organizowanych sympozjach, konferencjach czy szkoleniach oraz o możliwości pozyskiwania środków finansowych na prowadzoną działalność, także z funduszy pozagminnych. Zapraszamy do częstego odwiedzania tego serwisu i liczymy, że włączą się Państwo aktywnie w jego współtworzenie, aby spełniał on Wasze oczekiwania

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pl. Ratuszowy 6, I p., pok. 106, 107
43-300 Bielsko-Biała

Tel.: +48 33 / 497 16 33, +48 33 / 497 16 38, +48 33 / 497 16 21
fax: +48 33 / 497 16 30
e-mail: ngo@um.bielsko.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych
pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33/ 497 07 90
e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl

Dodatkowe informacje