Obwieszczenia

WOOŚ.420.67.2022.AF1_.11-zabezzpieczenie przeciwpowodziowe.pdf

gazociag komorowice skoczow wymiana zasuw bielsko (spec gazowy) obwieszczenie o decyzji.pdf

Obwieszczenia 2023 

23.08.2023

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego nr 37/23/B-B z dn.24.07.2023 r.,znak:IFXV.7840.9.9.2023 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę pn.:Budowa przyłącza gazu wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w Czechowicach-Dziedzicach,Bielsku-Białej w związku z przyłączeniem do systemu dystrybucyjnego gazowego Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC-2"

gazociag czechowice bielsko (spec gazowy) obwieszczenie o odwolaniu od dec.pdf

23.08.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr.wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla inwestycji:Budowa gazociągu DN500,MOP 8,4 Mpa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Etap III od ZZU Komorowice do ZZU Wilamowice w celu wykonana wykopu kontrolnego

IFXIII.747.93-97.2023 obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

25.08.2023

 

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego nr 38/23/B-B z 24.07.2023 r.,znak:IFXV.7840.7840.9.10.2023 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu(…)i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji gazowej pomiarowej i budowę w jej miejsca gazociągu oraz na budowę nowej stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,realizowanego w ramach zadania:Przyłączenie PSG Sp. z o.o. w m.Podlesie k.Komorowic-opracowanie dokumentacji projetowej.

śuw.898.pdf

31.08.2023

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla inwestycji pn.:Budowa nowej stacji gazowej pomiarowej SP Bielsko-Biała II(..)wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę SP Bielsko-Biała II"

suw.915.pdf