Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców  Bielska-Białej w 2022 roku   

Darmowa pomoc przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali innych osób.

Punkt nr 4 ul. Ks.Stojałowskiego 32

Zakres rzeczowy dotyczący świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza punktem (w miejscu zamieszkania) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się hybrydowo tj. zarówno stacjonarnie – w punkach lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość czyli poprzez rozmowę telefoniczną poza punktem.

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z poradnictwa, zarówno w formie stacjonarnej bądź też poprzez rozmowę telefoniczną dokonuje rejestracji pod numerem telefonu

telefon

Rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

PORADA PRAWNA W PUNKCIE 

W przypadku udzielania porady prawnej osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zapoznaje się z klauzula informacyjną RODO

 

PORADA PRAWNA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – ROZMOWA TELEFONICZNA

Podczas świadczenia pomocy prawnej poprzez rozmowę telefoniczną nie ma obowiązku składania oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad prawnych. Po dokonaniu rejestracji (pod wyżej wskazany numer telefonu), prawnik skontaktuje się telefonicznie w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie.

POMOC PRAWNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą wstawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. – o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc także poza punktem.

Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyty, złożenie oświadczenia o którym mowa powyżej oraz przedstawienie prawnikowi zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ

 

  • ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ „BŁĘKITNY KRZYŻ”

PUNKT DZIAŁA DWUZMIANOWO OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 8.30 DO 12.30  ORAZ OD GODZINY 13.30 DO 17.30

  • ul. Juliusza Słowackiego 1B - PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONY PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ „BŁĘKITNY KRZYŻ”

PUNKT DZIAŁA DWUZMIANOWO OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

poniedziałki

830 – 1230

poniedziałki

1500 – 1900

wtorki

900 – 1300

wtorki

1400 – 1800

środy

830 – 1230

środy

1300 – 1700

czwartki

900 – 1300

czwartki

1330 - 1730

piątki

900 – 1300

piątki

1400 – 1800

 

  • ul. 1 Maja 17 A - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Harmonogram pracy punktu:

poniedziałki

830 – 1230

wtorki

800 - 1200

środy

1000 – 1400

czwartki

1100  - 1500

piątki

800 -1200

  • ul. Bratków 16 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Harmonogram pracy punktu:

poniedziałki

830 – 1230

wtorki

1000 - 1400

środy

830 – 1230

czwartki

1500 – 1900

piątki

900 - 1300

  • Pl. Opatrzności Bożej 18 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Harmonogram pracy punktu:

poniedziałki

830 – 1230

wtorki

1030 – 1530

środy

900 – 1300

czwartki

1300  - 1700

piątki

830 1230

ULOTKA

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_w_Miescie_Bielsko_Biala

    Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

    Poradnictwo_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem