Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna przez telefon 

Od 23 marca 2020 r. do odwołania zostanie przywrócona praca punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która będzie się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmów telefonicznych.

Bez zmian pozostaje telefoniczne umawianie terminów porad. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu

telefon

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców  Bielska-Białej w 2021 roku   

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc prawna świadczona w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres rzeczowy dotyczący świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza punktem (w miejscu zamieszkania) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIEODPŁATNĄ MEDIACJĘ.

UWAGA

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (mediacja) odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu  33/ 4971572  lub za pośrednictwem strony internetowej www.um.bielsko.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Zarezerwuj termin wizyty on-line

Lokalizacje

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH

Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a,

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki 1000 – 1400
 • wtorki  800 - 1200
 • środy 1000 - 1400 
 • czwartki 800 - 1200 
 • piątki 800 - 1200

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ ADWOKATÓW

Bielsko-Biała, ul. Bratków 16

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki  800 – 1230 
 • wtorki 1300 - 1700
 • środy  830 – 1230
 • czwartki  1500  - 1900
 • piątki  900 -1300

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ ADWOKATÓW (A) I RADCÓW PRAWNYCH (RP)

Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki  1400 – 1400 (RP)
 • wtorki 1000 – 1400 (RP) 
 • środy  1400 – 1800 (A) 
 • czwartki  1300  - 1700 (A)
 • piątki  800 -1200 (A)

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ ŚLASKĄ FUNDACJĘ "BŁĘKITNY KRZYŻ"

Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki 1500-1900
 • wtorki 1300-1700
 • środy 800-1230
 • czwartki  1300-1700
 • piątki 830-1230

Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałki 900 – 1300 
 • wtorki  830 – 1230
 • środy  900 – 1300 
 • czwartki  1300 - 1700
 • piątki  830 – 1230

Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • poniedziałki  800 - 1230
 • wtorki  950 - 1350
 • środy  830 - 1230
 • czwartki  830 - 1230
 • piątki  830 - 1230

Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 7

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • poniedziałki  900 - 1300
 • wtorki  1400 - 1800 
 • środy  900 - 1300 
 • czwartki  830 - 1230 
 • piątki  1400 - 1800

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_w_Miescie_Bielsko_Biala

  Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

  Poradnictwo_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem