Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców  Bielska-Białej w 2021 roku   

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc prawna świadczona w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkt nr 4 ul. Ks.Stojałowskiego 32

Zakres rzeczowy dotyczący świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza punktem (w miejscu zamieszkania) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

Od 28 czerwca 2021 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się  hybrydowo, tj. zarówno stacjonarnie – w punktach lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość czyli poprzez rozmowę telefoniczną poza punktem.

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z poradnictwa, zarówno w formie stacjonarnej bądź też poprzez rozmowę telefoniczną dokonuje rejestracji pod numerem telefonu 

 

telefon

Rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

PORADA PRAWNA W PUNKCIE 
W przypadku udzielania porady prawnej osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

PORADA PRAWNA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – ROZMOWA TELEFONICZNA
Podczas świadczenia pomocy prawnej poprzez rozmowę telefoniczną nie ma obowiązku składania oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad prawnych.
Po dokonaniu rejestracji (pod wyżej wskazany numer telefonu), prawnik skontaktuje się telefonicznie w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie.

POMOC PRAWNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. – O języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc także poza punktem.
Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyty, złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, oraz przedstawienie prawnikowi zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIEODPŁATNĄ MEDIACJĘ.

UWAGA

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (mediacja) odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu  33/ 4971572  lub za pośrednictwem strony internetowej www.um.bielsko.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Zarezerwuj termin wizyty on-line

Lokalizacje

NOWA LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Od 1 lipca 2021 roku na terenie Bielska-Białej funkcjonują dwa nowe punkty pomocy prawnej . Pierwszy punkt mieści się na ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, drugi punkt pod adresem Rynek 16/Słowackiego 1B

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

PUNKTY NPP PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ BŁEKITNY KRZYŻ
ul. Adama Mickiewicza 30 A 
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 15.00-19.00
• wtorki 13.00-17.00
• środy 15.00-19.00
• czwartki 13.00-17.00
• piątki 8.30-12.30

plac Opatrzności Bożej 18 
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00
• wtorki 8.30-12.30
• środy 9.00-13.00
• czwartki 13.00-17.00
• piątki 8.30-12.30

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ BŁEKITNY KRZYŻ
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 8.30-12.30
• wtorki 9.50-13.50
• środy 8.30-12.30
• czwartki 8.30-12.30
• piątki 8.30-12.30


Rynek 16/Słowackiego 1B
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00
• wtorki 14.00-18.00
• środy 9.00-13.00
• czwartki 8.30-12.30
• piątki 14.00-18.00

PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH
ul. 1 Maja 17 A
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00
• wtorki 8.00-12.00
• środy 9.00-13.00
• czwartki 8.00-12.00
• piątki 8.00-12.00

PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ ADWOKATÓW
ul. Bratków 16
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 8.30-12.30
• wtorki 13.00-17.00
• środy 8.30-12.30
• czwartki 15.00-19.00
• piątki 9.00-13.00

PUNKT NPP PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ ADWOKATÓW (A) I RADCÓW PRAWNYCH (RP)
ul. Akademii Umiejętności 1 A 
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00 (RP)
• wtorki 10.00-14.00 (RP)
• środy 14.00-18.00 (A)
• czwartki 13.00-17.00 (A)
• piątki 8.00-12.00 (A)

ULOTKA

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_w_Miescie_Bielsko_Biala

    Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

    Poradnictwo_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem