Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia, podwozia)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • właściwe dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów* (np. stwierdzenie stacji kontroli pojazdów, pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, zdjęcia, zaświadczenia z zakładów naprawczych, ocena z badania mechanoskopijnego itp.)
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną w przypadku pojazdu marki SAM

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. Jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego to od ręki.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • wydanie decyzji – 10,00 zł

numer konta do wpłaty  04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Wniosek