Wydanie decyzji o nadaniu I umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia, podwozia)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • właściwe dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów* (np. stwierdzenie stacji kontroli pojazdów, pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, zdjęcia, zaświadczenia z zakładów naprawczych, ocena z badania mechanoskopijnego itp.)
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną w przypadku pojazdu marki SAM

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. Jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego to od ręki.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • wydanie decyzji – 10,00 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).