Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu do zasilania gazem/ciągnięcia przyczepy

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • dowód rejestracyjny dotychczasowy
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości w przypadku działania przez pełnomocnika
  • W przypadku adnotacji o montażu haka - zaświadczenie z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzające przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy
  • W przypadku adnotacji o przystosowaniu do zasilania gazem - Wyciąg ze Świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (do wglądu) oraz faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (do wglądu).

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Opłaty:

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Podanie o dokonanie zmian