Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • zaświadczenie z badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania     
  • pokwitowanie potwierdzające przyczynę zatrzymania dowodu rejestracyjnego

Do wglądu:

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Opłaty:

Opłata:

  • bez opłaty

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego