Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi - ustanowienie służebności drogi

Podstawa prawna:

art. 285 Kodeksu cywilnego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogi.
Załączniki:

  • mapa ewidencyjna – powinna być naniesiona planowana szerokość i długość proponowanej służebności drogi,
  • mapa sytuacyjna – powinna być naniesiona planowa szerokość i długość proponowanej służebności drogi,

Termin załatwienia sprawy:

ok. 5 miesięcy. 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

W związku z podjętą przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej decyzją zobowiązującą Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej do utrzymywania dróg wewnętrznych na gruntach stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, wnioski w sprawach korzystania z ww. nieruchomości gminnych należy kierować do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10. 

Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogi WNIOSEK


Zarządzenie w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia za ustanawianie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bielsko Biała Miasta na prawach powiatu Bielsko Biała
Zarządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności nieruchomości Skarbu Państwa