Wykup nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 13, art. 20  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nabycie nieruchomości.
Załączniki:

  • aktualna mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością.

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o wykup nieruchomości  WNIOSEK

Wniosek o wykup nieruchomości na rzecz Gminy Bielsko-Biała  WNIOSEK