Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości – na uzupełnienie

Podstawa prawna:

art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,Kodeks cywilny.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego lub Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej – na uzupełnienie.
Załączniki:

  • Kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesioną lokalizacją wnioskowanego terenu.

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony. Postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ administracji samorządowej.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek   POBIERZ