Interwencje w sprawie wystawiania koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz odbioru odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 ) ze zmianami

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin

W trybie pilnym maksimum 30 dni