Interwencja w sprawie cieków wodnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013. 594 ze zm.) - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2015.469 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia

do 30 dni