Dotacje - informacja dotycząca środków finansowych na ochronę środowiska w Bielsku-Białej

Podstawa prawna

Uchwała nr XXIX/684/2021 z 18 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie finansowania zadań związanych z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej

 

Uchwała nr XXIX/685/2021 z 18 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zasad przyznawania dotacji na program "Bielsko-Biała łapie deszcz" na terenie miasta Bielska-Białej

 

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Dotowane inwestycje

1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku

2. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

3. Demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

4.Zakup zbiornika retencyjnego naziemnego albo zakup i montaż zbiornika podziemnego

    albo adaptacja szamba na cele zbiornika retencyjnego  albo adaptacja przydomowej oczyszczalni ścieków na cele zbiornika retencyjnego

5. Wykonanie zielonego dachu

6. Zielona Energia - odnawialne źródła energii

Szczegóły dotyczące warunków udzielania dotacji znajdują się w dokumencie o nazwie Informacja - do pobrania poniżej

INFORMACJA

 

Kontakt

telefon 33 49 71 808,  33 49 71 514

Wniosek zbiornik retencyjny.doc

Wniosek odnawialne źródła

Wniosek przyłącze kanalizacyjne.doc

Wniosek przydomowa oczyszczalnia.doc

Wniosek osoby prawne.doc

Wniosek azbest.doc

Wniosek zielony dach

Wniosek dzielnica Straconka - oczyszczalnie przydomowe