Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)

Podstawa prawna

art. 44 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr z 2014., poz. 1741, z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 • podanie o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego, ew. dokumenty wskazujące interes prawny do otrzymania odpisu
 • dowód osobisty lub inny dokument (ze zdjęciem) stwierdzający tożsamość

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Archiwum, hol
 • pocztą - na adres USC

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

 • wnioskodawca
 • osoba upoważniona

Odbiór dokumentów

 • osobiście w USC
 • pocztą

Termin załatwienia sprawy

 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie - do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku,
 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku,
 • pocztą - w miarę możliwości jak najszybciej

Opłaty

22 zł - odpis skrócony
 
33 zł - odpis zupełny

17zł - pełnomocnictwo

Numer konta bankowego

04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 Bank PEKAO BP Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji krajowej/

PL 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557  BIC (SWIFT): BPKOPLPW  /dotyczy korespondencji zagranicznej/

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)."

Wnioskodawcą może być:

 • osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy
 • osoba lub instytucja, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu aktu
 • organ państwowy

wniosek

pełnomocnictwo