Wydział Organizacyjny

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 1. Inicjowanie działań usprawniających organizację pracy i funkcjonowania Urzędu.
 2. Opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Pracy i bieżąca ich aktualizacja.
 3. Prowadzenie rejestrów zarządzeń Prezydenta Miasta.
 4. Prowadzenie zbioru:
  • upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta,
  • porozumień spraw powierzonych do realizacji organom jednostek samorządu terytorialnego i innym podmiotom oraz powierzonych powiatowi przez organy administracji rządowej,
  • dokumentów związanych z przynależnością Miasta do związków.
 5. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 6. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji wniosków z kontroli Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli.
 7. Prowadzenie spraw kadrowych Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz pracowników Urzędu i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.
 8. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.
 9. Prowadzenie staży, praktyk studenckich i uczniów szkół średnich.
 10. Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu w tym:
  • administrowanie budynkami,
  • ewidencja majątku Urzędu,
  • utrzymanie czystości i porządku w obiektach Urzędu,
  • ochrona, dozór, zabezpieczenie obiektów Urzędu,
  • ochrona i zabezpieczenie łączności na potrzeby Urzędu,
  • zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu,
  • zamawianie i ewidencja pieczęci na potrzeby wydziałów,
  • gospodarka samochodowa,
  • konserwacja inwentarza biurowego,
  • obsługa techniczna sesji, narad i spotkań organizowanych przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską,
  • zamawianie i prenumerata czasopism oraz książek na potrzeby pracowników Urzędu.
 11. Prowadzenie spraw bhp.
 12. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
 13. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu.
 14. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Dziennika Podawczego oraz Biura Obsługi Interesanta.
 15. Zapewnienie obsługi sekretarskiej Prezydenta Miasta, Zastępców oraz Sekretarza.
 16. Obsługa organizacyjna wyborów, referendów i spisów powszechnych.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon   e-mail
           
           
Naczelnik Wydziału Anna Kajor 9 33 4971 408   anna.kajor@um.bielsko-biala.pl
Zastępca naczelnika Michał Kłusak 4 33 4971 469   michal.klusak@um.bielsko-biala.pl
           
 

 

       
Zespół ds. kadr i szkoleń   10 33 4971 410
33 4971 411
   
Zespół ds. płac  

12

13

 

33 4971 428

33 4971 779

33 4971 780

   
Zespół ds. organizacji  

8

15

16

33 4971 414

33 4971 490

33 4971 413

33 4971 405

33 4971 406

   
Stanowisko ds. BHP   6 33 4971 725    
Zespół ds. administracyjnych   6 33 4971 474    
Zespół ds. utrzymania budynków i zaopatrzenia   5

 

33 4971 467

33 4971 468

33 4971 409

   
Biuro Rzeczy Znalezionych   5

33 4971 467

   
Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   7 33 4971 470    
Archiwum zakładowe plac Ratuszowy 1   Suterena 33 4971 502    
Archiwum zakładowe plac Ratuszowy 5   314 33 4701 257    
Biuro Obsługi Interesanta   Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 801 

Informacja dla osób niepełnosprawnych, Karta Weteran Plus

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 802

Rodzina+, Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora

   
           
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 805

Geodezja i Kartografia

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 806

Nieruchomości

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 807

Podatki i Opłaty

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 808

Ochrona Środowiska i Energia, Gospodarka Miejska

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 809

33 4971 810

Urbanistyka i Architektura

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 813

33 4971 814

Dziennik Podawczy

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 800

Informacja

  informacja@um.bielsko-biala.pl
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – parter - pokoje nr 4 – 16, Plac Ratuszowy 6 – Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 414, 33 4971 490
FAX
33 4971 814