Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Zakres Zadań

  • planowanie i organizowanie kontroli oraz audytu wewnętrznego;
  • przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej w zakresie badania i oceny realizacji zadań i działalności oraz wykrywania odchyleń i nieprawidłowości oraz prowadzenie innych kontroli wynikających z odrębnych przepisów prawa;
  • przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  • przeprowadzanie zadań audytowych i czynności doradczych;
  • informowanie o wynikach zadań audytowych i czynności doradczych, w tym formułowanie wniosków, zaleceń, propozycji działań oraz opinii;
  • współdziałanie z zewnętrznymi służbami kontrolnymi;
  • koordynowanie zadań nałożonych do realizacji na Prezydenta Miasta Bielska-Białej (jednostkę współpracującą) przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
Naczelnik wydziału Mariusz Mrowiec 208 33 4701 250 33 4701 249 mariusz.mrowiec@um.bielsko-biala.pl
Zespół pracowników - kontrola miejskich jednostek organizacyjnych   202 33 4701 246
33 4701 247
 

 

Zespół pracowników - kontrola miejskich jednostek organizacyjnych   201 33 4701 293
33 4701 288
   
Kontrola niepublicznych jednostek oświatowych

 

305 33 4701 251    
Audytor wewnętrzny   305 33 4701 248    
Lokalizacja
ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32, II piętro, pokój 201, 202, 208, III piętro pokój 305
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4701 250 
FAX
33 47 01 249