KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ w 2020 r.

ogródek letni

Szanowni Państwo


25 sierpnia br. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XXI/501/2020
o zwolnieniu z 3 raty i zwrocie równowartości 3 raty opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży wnoszonej w terminie do 30 września 2020 r. (tj. tylko
i wyłącznie dla gastronomii).
Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.
Proszę o nie wpłacanie 3 raty.
Zwroty dla tych przedsiębiorców którzy do 31 stycznia br. zapłacili trzy raty jednorazowo, będą dokonywane z urzędu na rachunek bankowy z którego został dokonany przelew. Jeśli wpłata dokonana była w kasie urzędu proszę o kontakt tel. 334971643.