Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Komorowickiej na odcinku ok. 254 m od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada.
Przebudowane zostaną wloty skrzyżowań z ul. Targową i z ul. Ignacego Jana Paderewskiego.
Zadanie polega na wykonaniu nowych warstw podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni oraz z kostki brukowej wraz z elementami odwodnienia. Wymianie podlegać będą krawężniki i nawierzchnia istniejących chodników.
Ponadto powstanie nowe oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu.

DOFINANSOWANIE: 1 605 478,98 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 605 478,98 zł

Inwestycja realizowana w 2021 r.